sâmbătă, 7 iulie 2007

Analiza MRDO – SC MERCUR SA

Capitalizare
SC MERCUR SA ( www.mercurcraiova.ro ) s-a constituit ca societate pe acţiuni în anul 1991, prin preluarea activului şi pasivului I.C.S. Magazin Universal MERCUR. Acesta societate este cotata pe piata RASDAQ avind un numar de 1.183.156 cu valoarea nominala de 2,5.
In prezent actiunea se tranzactioneaza la un pret de 68 RON /actiune capitalizarea bursiera fiind de 80.454.508 RON aproximativ 25 mil EUR la un curs de 3,2 RON / 1 EUR.


Actionariat
Actionariatul MRDO se prezinta astfel :

S.I.F. OLTENIA S.A. CRAIOVA 1.012.014 85,54%
A.V.A.S. 31.645 2,67%
BROADHURST INV. LTD. 76.619 6,47%
ALTE PERSOANE JURIDICE 948 0,07%
PERSOANE FIZICE 61.930 5,23%

Din aceste de freefloatul companiei este de aproximativ 8% daca includem aici si detinerea AVAS.

Analiza Bilantiera
Activ Imobilizat
MRDO are un activ imobilizat de 8326918 RON adica aprox 2.600.000 EUR. Daca impartim suma pe cele 4 etaje + parter obtinem o suma de aproximativ 500.000 EUR / etaj.
Veniturile obtinute pe baza acestor active sunt de 10.205.310 RON adica 850442 RON / luna – aproximativ 265.000 EUR/luna. Magazinul detine aproximativ 13000 mp suprafata desfasurata ceea ce inseamna un venit de aproximativ 20 EUR /mp. Practic acesta cifra indica faptul ca in acest moment MRDO si-a atins nivelul maxim de generare a veniturilor din inchirierea spatiilor iar cresterea profiturilor se poate face aproape exclusiv pe baza optimizarii costurilor.

Activul imobilizat contine si investitii financiare dupa cum urmeaza :
SIF 1 53.000 acţiuni x 1,2021 lei
SIF 3 101.000 acţiuni x 1,7734 lei
Banca Transilvania: 1.031.508 acţiuni x 0,6028 lei
SNP Petrom 150.000 acţiuni x 0,4157 lei
Rompetrol Rafinare 819.000 acţiuni x 0,1210 lei

Valoarea actuala a acestor investitii finaciare este de 3.076.284 ele fiind inregistrate in bilant la valoarea de achizitie de 1028000. Diferenta de 2.048.284 inseamna o valoare de 1,73 RON / actiune.

Activ Circulant
Total Activ circulant este de 9906140 RON din care se remarca ponderea forte mare a disponibilitatilor banesti de aproximativ 90% adica 8.989.295 RON.

Datorii
Datoriile ce trebuiesc platitite intr-o perioada mai mare de 1 an : 1.419.969.

Avind toate aceste date putem calcula valoarea contabila a unei actiuni MRDO care este de 16.306.811 / 1.183.156 = 13,78 RON / actiune.

Comparind valoarea contabila a MRDO cu pretul acesteia putem spune ca indicatorul pretul / valoarea contabila P/B = 4.93.

Reevaluind activele imobilizate financiare obtinem o valoare de 13,78 RON + 1,73 RON = 15,51 adica un indicator P/B = 4.38.

Analiza Contului de profit si pierdere
Pe parcusul anului 2006 a avut loc o schimbare in ponderea veniturilor obtinute de MRDO in sensul cresterii veniturilor din inchirierea spatiilor comerciale (22,8%) si scaderea veniturilor obtinute din vinzarea marfurilor (cu 19,95%).

Rezultant net
Societatea a avut un rezultat net de 5.050.051 RON ceea ce echivaleaza cu un PER de 15,93. Pe baza rezultatelor din trimestru 1 2007 se obtine un profit pe ultimele 4 trimestre 5175899 adica un PER 2007 de 15,54.
Rezultatul net nu se va repartiza sub forma de dividende ci va fi folosit pentru finantarea programului de investitii al societatii care este de 20.000.000 (aprox 6.250.000 EUR) pina in 2009, program ce curinde :
- necesitatea imperioasă a realizării unui parcaj auto
- modernizarea faţadelor (nord, est şi vest) ale Centrului Comercial MERCUR, pentru încadrarea în arhitectura zonei;
- construirea unui nou etaj, etajul V, pe terasa Centrului Comercial MERCUR – în vederea amenajării unor spaţii destinate petrecerii timpului liber şi distracţiei;
- creşterea suprafeţei exploatabile prin închiderea teraselor pietonale pe laturile de nord şi vest, ca modalitate de suplimentare a veniturilor.

Din punct de vedere al cheltuielilor, cheltuielile cu personalul au ponderea cea mai ridicata in totalul cheltuielilor fixe urmate de cheltuielile cu materialele (inclusiv energia si apa), societatea avind un numar de 141 angajati dintre care doar 58 direct productiv (vinzatori / respectiv departament inchiriere spatii) restul fiind indirect productivi si TESA. Condider ca aceste cheltuieli sunt foarte mari si ca ele pot fi optimizate generind astfel o crestere a profiturilor. In acest moment salariul mediu brut este de 1567 RON / luna inclusiv bonuri de masa. De asemenea mai exista si cheltuieli cu participarea salariatilor la profit de 408280 adica aproximativ 2895 RON / salariat. De asemenea cheltuielile cu materialele (inclusiv cu energia si apa) sunt foarte mari, insa acestea le putem considera cheltuieli directe deoarece energia si apa se factureaza chiriasilor.

Concluzii
Asadar putem spune despre MRDO ca si-a gasit un echilibru la pretul de 68 RON / actiune. Pe baza acestui pret obtinem un PER de aproximativ 15 si P/B de aprox 4,93. Consider ca actiunea poate evolua pe un trend ascendent in momentul finalizarii investitiilor programate pentru anii urmatori si o data cu cresterea veniturilor din chirii pe baza cresterii pretului de inchiriere pe mp. Acest lucru se va intimpla probabil incepind cu anul 2009 cind se vor finaliza investitiile ce vor transforma centrul comercial MERCUR intr-un adevarat MALL. Probabil ca din acel moment majoritatea profitului se va repartiza sub forma de dividende. Consider o oportunitate buna cumpararea acestor actiuni la preturi sub 60 RON / actiune. Recomand aceste actiuni pentru un portofoliu pe termen mediu si lung ( 3 – 5 ani).

Autorul detine 20 actiuni MRDO cumparate la pretul de 73 RON.